U staat op het punt de vragenlijst te beginnen. Graag willen we u voor het invullen op het volgende wijzen:

  • In het geval van een gezamenlijke rekening moet u de vragen zo goed mogelijk – voor u beide representatief – invullen. Blijkt bij de invulling van de vragenlijst dat u dermate verschilt in uw beider mening welke antwoorden te geven, dan verzoeken wij u beide afzonderlijk de vragenlijst in te vullen. De meeste defensieve uitkomst zal dan leidend zijn in de profielkeuze.
  • Als u de vragenlijst gezamenlijk invult dan moet u bij vragen als leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, vermogen, e.d. uitgaan van respectievelijk de hoogste leeftijd, opleiding etc. dan wel van het gezamenlijke inkomen en vermogen e.d.
  • In het geval van een B.V.  moet deze vragenlijst beantwoord worden door de directeur-grootaandeelhouder. De uitkomsten van het profiel zullen in lijn moeten zijn met de statuten van de B.V. Blauwtulp Wealth Management zal dit controleren.